Brancher2019-05-24T09:48:12+00:00

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg, med vægtning på samarbejde med Arkitekter, Rådgivende Ingeniører og Entreprenører. Formålet er optimal støtte både i planlægnings og færdiggørelsesfasen af Arkitektonisk Integreret Støtte Systemer til faldsikring og service.

_____

Typiske projekter

Højhuse (kontorer/hoteller)
Multi-unit byggeri
Hospitaler og andre offentlige bygninger
Industri komplekser m.m.

______

Anvendelsesområder

Arkitektonisk integrerbare servicesystemer til alle byggerier, hvor let og sikker adgang til alle facader er afgørende både under opførelse og i drift. Systemerne er lige anvendelige ude og inde i alle byggerier.

_____________

Fordele

Mulighed for næsten usynlig integration af servicesystemer, der bidrager som en væsentlig ”cost saver”, ved langt de fleste arbejder på facaderne.
Skinnesystemerne kan leveres i alle RAL farver og elokseringer.
Skinnedele kan bukkes i 3 dimensioner.

___________

Produktgrupper

 • Alle skinnesystemer.
 • POWERSeat i alle typer.
 • Ankerpunkter.
 • Spil og blokke.

Vindmøller

International vindmølle Industrien både nationalt og internationalt, med vægtning af systemer til tunge/lange løft, hal og sænk i begrænsede rum.

________

Typiske projekter

Land- og hav vindmøller i alle størrelser worldwide.

___________

Anvendelsesområder

Permanente offshore graded faldsikrings systemer og ankerpunkter.
Spilløsninger til tunge løft i rum med begrænset plads.
Adgang til og fra vinge inspektion og vedligehold m.m.

____________

Fordele

Offshore graded systemer med 30 års garanti.
Faste eller flytbare spil til mekanisk, elektrisk eller hydraulisk løft ved anvendelse alpine el. maritime liner og tovværk.
ISO, PPAP compliant med globalt leverandørnetværk.

___________

Produktgrupper

 • Alle skinnesystemer.
 • POWERSeat i alle typer.
 • Ankerpunkter.
 • Spil og blokke.

Tårnkraner

Tårnkraner til bygge og anlægsarbejdere, primært med støttesystemer til lastkontrol af store byrder under lange løft, med kritiske vindlast grænser.

_________

Typiske projekter

Alle tårnkran konfigurationer, hvor centimeter præcis lastkontrol er afgørende under hele løftet eller sænke forløbet.

_________

Anvendelsesområder

Hjælpespil til sekundær materielhejs eller lastkontrol

________

Fordele

Præcis lastkontrol er afgørende for sikkerheden og bidrager positivt til muligheden for hurtig gennemførelse af opgaven.
ISO, PPAP compliant med globalt leverandørnetværk.

__________

Produktgrupper

 • POWERSeat i alle typer.
 • Visse Spil, blokke og torvværk.

Skibe/værfter

Kommercielle skibe og skibsværfter, med in-board/out-board faldsikrings- og service-systemer, samt spil op til 90 ton.

_________

Typiske projekter

Kommercielle skibe i drift eller nybygninger.

__________

Anvendelsesområder

Inden- og udenbords skinnesystemer til faldsikring under det løbende vedligehold.
Flytbar ”Easy to fit” HERO mob hejs.
Alle spil og blok løsninger op til 90 ton.

__________

Fordele

Off shore graded systemer med 30 års garanti.
Skinne systemerne kan pre-bukkes i 3 dimensioner til ”Vessel shaping”. Muliggør service ”On route” og er godkendt både til person og last anvendelse.

_________

Produktgrupper

 • Alle skinnesystemer.
 • POWERSeat i alle typer.
 • Ankerpunkter.
 • Spil og blokke.

Hær, flåde og flyvevåben

Hær, søværn og flyvevåben, med udstyr til hejs, hal og sænk af mandskab og udstyr.
Med flere spil- og produktløsninger der er certificerede både til person og godsløft, tilbyder vi letløbende og offshore graded produkter, målrettede til anvendelse i selv de mest ekstreme miljøer kloden rundt.

_________

Typiske projekter

Fartøjsaptering og opgaver med mobile eller stationære last og løft løsning inkl. faldsikring i f.eks. hangarer eller på havneinstallationer.

_________

Anvendelsesområder

Inden-, udenbords, on- og offshore skinnesystemer til faldsikring.
Flytbar ”Easy to fit” HERO til mand over bord (mob) hejs.
Alle spil- og blokløsninger op til 90 ton både til materiel, eller person løft/redning.

___________

Fordele

Alle produkter er off shore graded. Skinnesystemerne kan formes efter fartøj eller bygningsbehov og indfarves.
ISO, PPAP compliant med globalt leverandørnetværk.

___________

Produktgrupper

 • Alle skinnesystemer.
 • POWERSeat i alle typer.
 • Ankerpunkter.
 • Spil og blokke.

Skovindustri og topkapning

Skovindustrien, med løsninger til hejs og nedfiring af grene ved beskæring og topkapning.

_________

Typiske projekter

Mobile spilløsninger med manuel, elektrisk eller benzin drev.

_________

Anvendelsesområder

Alle hale, hejse eller sænke opgaver, der relatere til sikker kontrol over både personer og byrder, under hele højdearbejdet ved topkapning.

_________

Fordele

Robuste og lette spil sikre hurtig adgang til og fra opgaverne, både for bruger og gren elementer.

________

Produktgrupper

 • POWERSeat manuel, batteri eller benzin, samt visse spil og blokke.

Rope access

Rope Access, med skinnesystemer, spil og POWERSeat giver adgang til alle vanskeligt tilgængelige flader ved højdearbejde.

________

Typiske projekter

Etablering af midlertidig eller permanente forankringsmuligheder for personer eller byrder på vanskeligt tilgængelige facader.

__________

Anvendelsesområder

Udvendige og indvendige montager af skinnesystemer og ankerpunkter på alle typer bygninger.

________

Fordele

Lette multi-tilpassede komponenter med stor styrke og samcertificering til både last og person anvendelse.
Særdeles prisbillig løsning til hovedparten af alle facadearbejder.

__________

Produktgrupper

 • Alle skinnesystemer.
 • POWERSeat i alle typer.
 • Ankerpunkter.
 • Visse spil og blokke.

Brand og redning

Brand- og redningstjeneste med udstyr til redningsrelaterede person- og materiel hejs, hal og nedfiring.

________

Typiske projekter

Hejse og spilløsninger de stedlige beredskabers entreprenør og redningsarbejde.

_________

Anvendelsesområder

Alle arbejder der kræver direkte indsættelse af mandskab i vanskelige tilgængelige områder både over og under jordplan, hvor enkel og overlegen løft, hale eller sænke løsninger skal helt ind i indsatsområderne.

________

Fordele

Lette komponenter med stor styrke. Certificerede både til entreprise og person indsats.
Høj mobilitet og lav bruger belastning.

__________

Produktgrupper

 • POWERSeat  manuel, batteri eller benzin.
 • Ankerpunkter.
 • Spil og blokke.

Scene og filmteknik

Scene- og filmteknik med f.eks. special løsninger til hejs, hal og nedfiring med komplekse lineføringer.

_________

Typiske projekter

Hæve/sænke løsninger til alle scene rigninger. Special løsninger til person eller kulisse løft og ”svæv”.

__________

Anvendelsesområder

Sportshaller, koncert og teatre både i sal og backstage.
Film og studieteknik ude og inde.

__________

Fordele

Opgave tilpassede løsninger med ekstrem stor fleksibilitet.
Lav komponent vægt og lav eller ingen bruger belastning.

_________

Produktgrupper

 • Alle skinnesystemer.
 • POWERSeat i alle typer.
 • Ankerpunkter.
 • Spil og blokke.

Øvrig industri

Øvrige industrier som f.eks. Kraftværker, med eksempelvis mekanisk rensning af spildevandsledninger.

_________

Typiske projekter

Her findes brugerdefinerede løsninger på områder, der ikke falder inden for eksisterende løsninger eller hvor der f.eks. ønskes omkostningsreduktion eller simplificering.

_________

Anvendelsesområder

Eksempelvis mekanisk rensning af køle- og spildevandsledninger på kraftværker. ”Rense gris” med line slæb til elektrisk spil.

________

Fordele

Opgavetilpassede løsninger i tæt samarbejde med slutbrugeren.
Robuste miljø tilpassede komponenter.

_________

Produktgrupper

 • Alle skinnesystemer.
 • POWERSeat i alle typer.
 • Ankerpunkter.
 • Spil og blokke.

Typiske projekter

Kortvarige montage eller serviceopgaver, hvor hurtig og sikker adgang til og fra højdearbejde kan optimeres ved brug af mobile spil til person og gods løft.

__________

Anvendelsesområder

Alle højdearbejder, hvor entreprenøren ikke selv ønsker at investere i et POWERSeat, men ønsker at anvende det til konkrete enkeltopgaver.

__________

Fordele

Besparende aftaler, hvor omkostningerne begrænses til de faktuelle behov, uden afskrivning og serviceomkostninger.
Aftale om hurtig udskiftning ved evt. tekniske udfald. Hurtig opgaveløsning og evt. brugertræning.

_________

Produktgrupper

 • POWERSeat alle typer

Typiske projekter

Teknisk produktvejledning i forhold til opgaver og gældende lovgivning. Projekttilpassede løsninger. Brugertræning i sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig anvendelse af alle produkter.

_________

Anvendelsesområder

Alle typer højdearbejder, hvor HARKEN Industrials produkter fra Columbus Teknik A/S finder anvendelse.

________

Fordele

Columbus Teknik A/S omfangsrige viden om produkternes certifikationer, anvendelse og kobling til relevant arbejdsmiljølovgivning, vil sammen med opgaverelateret brugertræning, sikre optimalt overblik, sikkerhed og økonomi.

_________

Produktgrupper

 • Alle skinnesystemer.
 • POWERSeat i alle typer.
 • Ankerpunkter.
 • Spil og blokke.